၂၀၂၂ေလာက္မွာ လူသားေတြ လေပၚ သြားလာ ေနထိုင္ႏုိင္ေတာ့မွာလား

လေပၚ လူသားေတြ ေျခခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ လူသားတို႔ ေအာင္ပြဲမ်ား ထဲတြင္ အႀကီးမားဆံုးဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ထိုေအာင္ျမင္မႈကို ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ရခဲ့ျခင္းေတာ့ မဟုတ္။

လူသား (၁၂) ဦးကို လမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ပို႔ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ အပိုလို ဒံုးပ်ံ အစီအစဥ္သည္ ေဒၚလာ (၂၅) ဘီလီယံေက်ာ္ အသံုးျပဳခဲ႔ ရသည္။ ယေန႔ ေငြေၾကး တန္ဖိုးႏွင့္ တြက္ပါက ေဒၚလာ (၁၇၀) ဘီလီယံစာ ရွိသည္။

တိုးတက္ လာေသာ နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ မေ၀းေတာ့ေသာ အခ်ိန္တြင္ လူသားကို အထက္ပါ ကုန္က်စရိတ္ အစြန္းထြက္ စာေလာက္မွ်ျဖင့္ လေပၚ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ ေတာ႔မည္ဟု နာဆာ သိပၸံပညာရွင္ တစ္စု ကေတာ့ ဆိုလိုက္သည္။

လာမည့္ ငါးႏွစ္မွ ခုနစ္ႏွစ္ အတြင္းေဒၚလာ (၁၀) ဘီလီယံေလာက္ ကုန္က်ခံ႐ံုျဖင့္ လူသားကို လေပၚ သို႔ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု သုေတသီတို႔က တြက္ခ်က္ ထားသည္။

အာကာသ ယာဥ္မွဴး (၁၀) ဦးထိ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ၾကာေအာင္ ေနႏုိင္မည့္ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ဳိး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ခန္႔တြင္ အၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္း ထားသည္။

 

ထိုသို႔ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္မည့္ နည္းပညာမ်ဳိး ယေန႔ အခ်ိန္မွာပင္ ရွိေနၿပီ ဟုလည္း သုေတသီတို႔က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚလာ (၃၈) ဘီလီယံခန္႔သာ ကုန္က်မည္ဟု လည္းတြက္ခ်က္ထား ၾကသည္။

ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၊ လေပၚ သတၱဳတူးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ဆိုပါက ကုန္က်စရိတ္ကို (၉၀) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ ဟုလည္း နာဆာမွ ကၽြမ္းက်င္သူတို႔က ဆိုထားသည္။

လေပၚ တြင္ သတၱဳ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးမည္ ဆိုပါက လေပၚသို႔ လူသား မ်ား သြားလာရမည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ထို႔ထက္ပင္ က်ဆင္းႏုိင္ေသးသည္ ဟုလည္း သုေတသီတို႔က ေထာက္ျပ ထားသည္။

နည္းပညာခ်စ္သူ 

www.7techlover.org

About the author

Admin

Leave a Comment